ຂະບວນການຜະລິດ

ຂະບວນການຜະລິດ

ອອກ​ແບບ

01. ອອກແບບ

ການສີດແມ່ພິມ

02. ສັກຢາ

ການກວດກາວັດສະດຸຂາເຂົ້າ

03. ການກວດກາວັດສະດຸຂາເຂົ້າ

ສາງ

04. ສາງ

ສະພາແຫ່ງ

05. ສະພາ

ການກວດກາເຕັມລະດັບປານກາງ

06. ການກວດກາເຕັມລະດັບປານກາງ

ການຫຸ້ມຫໍ່

07. ການຫຸ້ມຫໍ່

ສາງ

08. ສາງ

ການຂົນສົ່ງ

09. ການຂົນສົ່ງ